Till toppen

Vad kan vi göra för dig?

» Reklamationshantering
» Egenkontroller verkstadsarbete
» Introduktion av nya servicemedarbetare
» "På-plats-utbildning" av verkstadens olika datasystem
» Organisationsutveckling; nulägesanalys och coachning av servicepersonal
» Servicerådgivarvikarie » Cabaskalkyler