Till toppen

VÄLKOMMEN TILL ÅF-SUPPORT

Välkommen till ÅF-support, Magnus Sörman!

Jag har kunskap och erfarenhet av det dagliga arbetet i samtliga av de IT-system som används inom VGS-gruppens verkstäder. Ni kan anlita mig för följande tjänster:

-Utbildning och träning, tips för effektivare användning av systemen

-Handlägga era garantiärenden om de hamnar på hög

-Organisationsutveckling, stöd till servicechefer, servvicerådgivarvikarie

-På-plats-utbildning för garantihandläggare

Vad kan vi göra för dig?

» Reklamationshantering
» Egenkontroller verkstadsarbete
» Introduktion av nya servicemedarbetare
» "På-plats-utbildning" av verkstadens olika datasystem
» Organisationsutveckling; nulägesanalys och coachning av servicepersonal
» Servicerådgivarvikarie » Cabaskalkyler

Kontakta oss!

Magnus Sörman
magnus@afsupport.se
070 - 323 73 57

ÅF-Support
Törnebyvägen 14
392 41 Kalmar

 

Bakgrund

Efter flera år som servicerådgivare i VGS-världen bestämde jag mig 2008 för att jobba i egen regi. Jag upplevde att det ibland saknades en resurs i verksamheten. Någon man kunde ringa som kunde komma in och jobba när det är som mest att göra. Någon som kan alla system och som man kan rådfråga när livet som servicerådgivare är tufft. Så föddes min verksamhetsidé. Finns det fler som har det här behovet? Och det fanns det. Först ut var Skoglöfs i Kristinehamn och därefter har det rullat på med Svenstigs, Jeppssons, Möller, Din Bil, Söderbergs och snart har jag varit hos en majoritet av alla VGS-verkstäder. Mitt mål är att vara väl insatt i alla våra system, komma med praktiska tips och konkreta lösningar för att underlätta arbetet som servicerådgivare. Men också i ett större perspektiv arbeta med er verksamhet och hitta förbättringspotential för bästa möjliga utveckling.